Onderwijs
EIGEN PLEK

Leerlingen hebben hun eigen herkenbare plek op het Beatrix College. Dat vinden wij belangrijk omdat we je op die manier een veilige, open en optimistische leeromgeving kunnen bieden. Elke opleiding (vmbo-tlhavo en atheneum, tweetalig atheneum en 5M 'Anders Leren') heeft een eigen gebouw; we noemen dat een leshuis. 

Elk leshuis heeft zijn eigen aula, conciërge, fietsenstalling enz. Hierdoor voel je je snel thuis bij het Beatrix College.


Vmbo-tl


Vmbo-tl-leerlingen beginnen - met de andere eerste en tweede klassen - in leshuis C.


  Na de bruglas volg
  je in je tweede,
  derde en vierde
  jaar alle lessen
  in gebouw D.Havo en atheneum

Havo en atheneum leerlingen starten - samen met de andere eerste en tweede klassen in
leshuis C. Zit je in klas 3 havo of atheneum? Dan volg je je lessen in
leshuis A en vanaf klas 4 (bovenbouw) in leshuis B.


  Tweetalig atheneum


De leerlingen van het Tweetalig atheneum (TTA) - klas 1 tot en met klas 3 - hebben hun eigen plek in leshuis C. Hier volgen zij alle lessen.


 


  5M 'Anders Leren'


  De leerlingen van 5M hebben

  tijdens hun drie jarige opleiding

  hun eigen plek in Leshuis A.

  Vanwege het bijzondere karakter

  van deze opleiding zijn de lokalen

  anders ingedeeld: er zijn

  aparte werkplekken en

  leerlingen hebben hun eigen

  ict-middelen.