Groep 7/8
Aanmelding
Om een leerling aan te melden zijn de volgende documenten nodig.  

Aanmelding:
  1. aanmeldingsformulier
  2. veiligheidsprotocol
  3. kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de leerling 
  4. kopie van een document waarop het BSN/sofinummer van de leerling staat 
  5. originele adviesformulier van de basisschool
  6. zelfscan 5M 'Anders Leren', bij aanmelding 5M.In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij instromers als gevolg van een verhuizing) is een tussentijdse aanmelding mogelijk. 
Daarvoor kunt u contact opnemen met:
 
de heer Tom Heijnen leshuisdirecteur 1th, 1ha, 1a+, 2h, 2a en 1, 2, 3 TTA, theijnen@beatrix-college.nl
de heer Kick van Tulder leshuisdirecteur 2, 3 en 4 Vmbo-tl en 5M, kvtulder@beatrixcollege.nl
de heer Marc van Dongen leshuisdirecteur 3, 4, 5 havo en 3, 4, 5, 6 atheneum, mvdongen@beatrixcollege.nl

Toelating

Het Beatrix College kent geen leerlingen-stop of loting. Iédere leerling die voldoet aan de eisen w.b. basisschool-advies én zorgbehoefte wordt aangenomen!


Om te kunnen worden toegelaten tot het Beatrix College dienen leerlingen die willen instromen in de brugklas te voldoen aan:


 Afdeling/richting 


 

Het advies van de basisschool 

 is minimaal:


 TTA of A+  VWO
 HA  HAVO
 TH  vmbo-g/tl 
 5M  vmbo-g/tl  


Naast het basisschool advies is het van belang dat een leerling past in de mate van ondersteuning, die het Beatrix College kan bieden. Hierbij gaat het erom of de leerling past binnen de zorgbreedte van de school. In sommige gevallen kunnen beperkingen (in lichamelijke zin of in termen van gedrag) de zorgbreedte overstijgen, waardoor een leerling niet toelaatbaar is. Zie hiervoor het schoolondersteuningsprofiel op www.portvolio.nl onder het kopje Ouders.


Leerlingen die willen instromen in een hoger leerjaar worden beoordeeld aan de hand van 

de volgende documenten: 

  • Onderwijskundig rapport van de toeleverende school; 
  • Resultaten op de toeleverende school, wel of geen bevordering;
  • Advisering door de toeleverende school.

Daarnaast geldt voor alle leerlingen nog als toelatingscriterium dat zij en hun ouders de regels onderschrijven die op school gelden en actief meewerken aan een veilig en ondersteunend leerklimaat op school.