Groep 7/8
Talentum (groep 8)

Talentum is een onderwijsprogramma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit groep 8 van de basisschool. In dit programma laten we leerlingen excelleren en begeleiden we ze om uitval te voorkomen. Aan de orde komt bijvoorbeeld wat je kunt doen als iets niet goed gaat. De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs en de daarbij benodigde sociale en studievaardigheden zoals, leren leren, komen ruimschoots aan bod.

Talentum biedt leerlingen de kans om andere (hoog)begaafde leerlingen te ontmoeten. Via kringgesprekken verzorgd door Dramataal stimuleren we leerlingen om te luisteren, te praten en op elkaar te reageren. Vragen die bijvoorbeeld besproken kunnen worden zijn: Ik ben slim, maar moet ik dan alles weten of mag ik ook fouten maken?
De diversiteit aan onderwerpen die via modules behandeld worden, is groot:

  •  filosofie;
  •  coöperatief samenwerken;
  •  rekenkundige vraagstukken;
  •  cultuur;
  •  mythologie;
  •  kranten en tijdschriften;
  •  techniek;
  •  leren leren;
  •  spelontwikkeling.

Talentum vindt plaats op het Beatrix College op woensdagochtend van 8.30 tot 10.30 uur in de periode van november tot april. (een half jaar lang) Omdat persoonlijke aandacht voor de leerling bij ons bovenaan staat, streven we naar een groep van maximaal 20 leerlingen. Is de woensdagochtend vol dan komt er een extra groep op donderdag van 12.45 tot 14.45 uur. De lesinhoud wordt verzorgd door een gespecialiseerde docent van het Beatrix College (bevoegde specialist hoogbegaafdheid). Ouders wordt gevraagd om zelf voor vervoer te zorgenProcedure van aanmelden


Ouders / verzorgers en basisschool tekenen voor de aanmelding en de interne begeleider verzorgt het verzoek om plaatsing bij Talentum bij Susette Schipperen (Beatrix College) Ouders en school ontvangen bericht over toelating.
Een toelatingscommissie zal over de aanmelding buigen. Deze bestaat uit 2-3 personen (Ib’er van één van de basisscholen, Beatrix college).