Ouders
Ouderraad
De Ouderraad van het Beatrix College behartigt de belangen van de ouders en de leerlingen. Zij zorgt voor communicatie tussen ouders en de school. De Ouderraad houdt de ontwikkelingen die binnen de school plaatsvinden in de gaten en polst wat er onder de ouders leeft. Ook functioneert zij als klankbord wanneer de directie de mening van ouders wil horen over bijvoorbeeld aanpassingen in de schoolorganisatie. De Ouderraad heeft formeel alleen de status van een adviesorgaan. 

De Ouderraad bestaat uit 6-8 ouders en komt ongeveer 7x per jaar bijeen met een afvaardiging uit de directie van het Beatrix College.


De leden zijn actief betrokken bij allerlei evenementen en gebeurtenissen van het Beatrix College waaronder: 

  • Open Dag
  • Thema-avond
  • Opleidingsmarkt "Zien-Doen-Beleven" 


Heeft u als ouder(s) vragen, klachten of opmerkingen? Laat het gerust weten. 

Denkt u,’De OR dat lijkt mij leuk, nuttig en interessant’ stuur een mail naar de ouderraad.


De ouderraad is te bereiken via: ouderraad@beatrixcollege.nl

De Ouderraad bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. R. Brand;
  • Dhr. C. Haasnoot;
  • Dhr. H. van Hemert (voorzitter/penningmeester);
  • Mw.L. Huijsmans;
  • Mevr. M.R. Overman;
  • Dhr T. Heijnen (afgevaardigde directie).

Extra informatie

Notulen ouderraad


2017

2016