Leerlingen
Decanaat
Het decanaat van het Beatrix College bestaat uit twee loopbaanadviseurs Brigitte Meijer en Yvonne Mulders. Jouw mentor of je persoonlijke coach is het eerste aanspreekpunt voor de keuze die je wilt gaan maken en voor de voorlichting over de sectoren en profielen. De decanen helpen jou vanuit een tweede lijn als expert op het gebied van LOB.


Welke sector of welk profiel past bij mij?

De decanen zijn verantwoordelijk voor alle voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen, advisering aan ouders en leerlingen en voor de aansturing van mentoren rondom profiel- en sectorkeuzes binnen de school. Mocht de informatie vanuit je mentor tot extra vragen leiden, neem dan gerust contact met ons op!


Op-, af, of uitstromen?

Misschien zit je wel op een te hoog of te laag niveau en wil je op- of afstromen. Vaak wordt dit met je mentor besproken en via jouw leshuis opgelost. Het komt echter ook voor, dat wij de gewenste opleiding niet in huis hebben, zoals VMBO-Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) of Volwassen Onderwijs (VAVO). Ook met vragen over opleidingen die wij niet aanbieden, kun je bij ons terecht!


Wat is voor mij een passende vervolgopleiding?

Daarnaast zijn wij het aanspreekpunt als je vastloopt in je zoektocht naar een passende vervolgopleiding. Je coach kan je in hier in eerste instantie waarschijnlijk goed mee helpen. Mocht je er samen toch niet uitkomen en heb je iemand nodig, die al je verkregen informatie samen met je op een rijtje zet of meer kennis heeft van de verschillen tussen diverse opleidingen, neem dan gerust contact op met het decanaat. Yvonne Mulders (VMBO,
 5M, 3H/A, 3TTA) 
 Brigitte Meijer (bovenbouw havo/vwo)   
Werkdagen   Maandag, dinsdag,
 woensdag, donderdag
 Maandag, donderdag, vrijdag
Telefoon  013-5711725
 013-5711725
E-mail  
ymulders@beatrixcollege.nl     
 bmeijer@beatrix-college.nl


LOB dossier in de bovenbouw

Vanaf het jaar waarin je de eerste keuzes gaat maken bouw je een portfolio op. Diverse verslagen zullen in Magister worden vastgelegd via het leerlingvolgsysteem. In de bovenbouw wordt voor het opbouwen van jouw portfolio gebruik gemaakt van een decanenwebsite beatrixcollege.dedecaan.net. Hierin staan per leerjaar jouw opdrachten vermeld. Ook vind je hier informatie over belangrijke voorlichtingsactiviteiten die het Beatrix-College, MBO, HBO en WO organiseren zoals Open dagen, Meeloopdagen, informatieavonden en andere voorlichtingen op het gebied van beroep, studie en voorlichting. Jij kunt als bovenbouwleerling  inloggen in dit systeem, evenals je coach.


Methode Qompas Sector- of Profielkeuze voor TL, 5M, 3 H/A en 3TTA

Als je op TL of 5M1 zit werk je met Qompas Sectorkeuze. Met behulp van Qompas Sector- of ProfielKeuze kies je als leerling uit TL, 5M, 3H/A en 3TTA één van de vier eindexamensectoren of -profielen aangevuld met keuzevakken. De methode is volledig online, bestaat uit een stappenplan, tests en uitgebreide studie- en beroepeninformatie. Voor decanen en mentoren/coaches is er een leerlingvolgsysteem beschikbaar. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen inloggen met jouw inloggegevens. Kijk voor meer informatie op www.qompas.nl.  


Download hier per leerjaar en per niveau de sectorformulieren of de profielformulieren. Verder vind je per leerjaar en niveau de informatie die gegeven is op de ouderavond.