Groep 7/8
Kosten eerste jaar

Toelating in het eerste leerjaar brengt de volgende kosten met zich mee:


 ouderbijdrage
 € 40,-
 De algemene
 ouderbijdrage is
 een vrijwillige
 bijdrage.

 aanschaf

 tekendoos

 € 15,-
 Aanschaf van een
 tekendoos via school
 is niet verplicht,
 deze kan ook elders
 gekocht worden.
 ouderbijdrage
 TTA
 €425,-
 
 borg voor
 boeken
 € 75, -
 Leerlingen in 5M huren
 geen boeken en betalen
 geen borg.

De borg voor de boeken wordt betaald aan de firma Van Dijk, die de boeken levert voor het Beatrix College.


Bijkomende kosten ontstaan onder andere uit de aanschaf van sportkleding, schriften, passer, woordenboeken, rekenmachine en een atlas.

Op de site van Van Dijk staan enkele van deze artikelen als keuzeaccessoires genoemd, met waar nodig vermelding van de juiste druk. U kunt deze zaken daar naar believen bestellen.

Betalen via WIS Collect

Het Beatrix Collegemaakt voor het factureren gebruik van Wis Collect.


Klik hier voor de handleiding


Stichting 28 december fonds

Ouders die moeite hebben om de schoolactiviteiten van hun kind(eren) te financieren, kunnen een beroep doen op de Stichting 28 december fonds. Denk daarbij aan schoolactiviteiten als een schoolreis of de ouderbijdrage TTA.


Wilt u een beroep doen op deze stichting? Neem dan contact op met Edwin Dieleman, plaatsvervangend rector en voorzitter van het bestuur van de stichting.

Start schooljaar