Algemene info
Beatrix College
Identiteit, visie en missie

Het Beatrix College is een openbare middelbare school in het centrum van de wijk De Reeshof. Deze wijk ligt in het westen van Tilburg. Bij het Beatrix College valt er iets te kiezen. Bij ons kun je verschillende soorten onderwijs volgen:

Identiteit
De identiteit van het Beatrix College bepaalt hoe we ons onderwijs en onze organisatie vormgeven. Dat doen we aan de hand van een aantal uitgangspunten:

  • Iedereen is welkom bij ons, ongeacht je afkomst of levensovertuiging.
  • Op school leer je omgaan met de verschillen tussen mensen en deze te waarderen.
  • Op school bereiden we je ook voor op je deelname aan de maatschappij. Om te kunnen functioneren in een open, complexe en dynamische samenleving leren we je te communiceren en te handelen met verdraagzaamheid, respect voor de ander en solidariteit met hen die dat nodig hebben.

Visie
Jij als leerling en jouw leerproces staan centraal in onze visie. Je wilt het maximale uit jezelf halen en wij ondersteunen je daarbij. Leren is jezelf ontwikkelen. Je doet kennis op en je ontwikkelt je in brede zin. Bij dat laatste kun je denken aan: 

  • het aanleren van vaardigheden;
  • het ontdekken en aanscherpen van je gedrag;
  • het ontwikkelen op sociaal-emotioneel vlak;
  • het ontwikkelen van het kritisch bewustzijn.

Missie
Onze missie is: jij kunt je in brede zin ontwikkelen. Die missie vatten we samen in drie woorden:

  • betrokken;
  • betrouwbaar;
  • bevlogen.

Betrokken

Het Beatrix College vindt zijn leerlinggerichte cultuur belangrijk. Die willen we behouden en verder uitbouwen. We doen ons werk in een positieve sfeer en stimuleren een respectvolle omgang met elkaar. We zorgen ervoor dat we elkaar kennen. Humor en ondersteuning gaan in ons werk hand in hand. We helpen leerlingen en sturen - als dat nodig is - bij. Als het een keer tegenzit vangen we je op met een uitgebreid en professioneel netwerk van zorg en begeleiding.

Betrouwbaar
Leren kun je pas als je je prettig en veilig voelt. Daarom creëren we een veilige leeromgeving. We bieden daarvoor structuur en hebben heldere regels en afspraken. Iedere leerling heeft zijn eigen plek binnen de school. Dat komt doordat het Beatrix College bestaat uit verschillende leshuizen of deelscholen. Daarnaast hanteren we een kleinschalige en overzichtelijke structuur.

Bevlogen
Leren begint bij nieuwsgierigheid. We willen 'het vuur in de leerling aanwakkeren'. Dat doen we met enthousiasme in en voor ons werk, maatwerk en flexibiliteit in onze programma's. We bieden je keuzes, doen mee aan samenwerkingsprojecten en introduceren nieuwe vakken. We organiseren buitenschoolse activiteiten. We zoeken verbinding met de lesstof en de wereld daarbuiten. Ons onderwijs moet boeien.


fotoboek Beatrix College
Zoeken Tags